Adoptie op afstand

Soms zijn er dieren die om bepaalde redenen - zoals ziekte, ouderdom en andere ongemakken - niet meer herplaatst kunnen worden. Deze dieren krijgen bij ons een eigen plek waar ze mogen blijven wonen tot de dood. Om de verzorging van deze dieren te kunnen realiseren is het mogelijk deze dieren financieel te adopteren. U kunt al een dier adopteren vanaf € 5,00 per maand.

Bij het tussentijds vinden van een tehuis of overlijden van een adoptiedier, wordt met u overlegd waar het resterende donatie-bedrag aan besteed gaat worden.

 

Interesse in adoptie? Neem dan a.u.b. contact met ons op om te overleggen om welk dier en welke prijs het gaat.